ΕΝΑΛΙΑ

Το περιοδικό ΕΝΑΛΙΑ ιδρύθηκε το 1988 από τους Νίκο Τσούχλο και Γιάννη Βήχο. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε σε λιγοστά αντίτυπα, με τη μορφή ολιγοσέλιδου ενημερωτικού δελτίου, τον Δεκέμβριο του 1987. Ο πρώτος τόμος της περιοδικής έκδοσης κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1989. Είναι το μοναδικό εξειδικευμένο περιοδικό για την υποβρύχια και ναυτική αρχαιολογία που εκδίδεται στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο.

Από το 2002 το περιοδικό ΕΝΑΛΙΑ κυκλοφορεί στη νέα του μορφή. Τα άρθρα συντάσσονται κυρίως στα ελληνικά και στα αγγλικά και συνοδεύονται από επαρκή περίληψη στην άλλη γλώσσα. Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, σε συναφείς δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και άρθρα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 13 τόμοι του επιστημονικού περιοδικού ΕΝΑΛΙΑ στην ελληνική γλώσσα και 5 τεύχη ΕΝΑΛΙΑ ANNUAL στην αγγλική γλώσσα. Η μεγάλη απήχηση του περιοδικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει κάνει αισθητή την ανάγκη της συστηματικής ενημέρωσης των αναγνωστών του, για τις εξελίξεις πάνω στα θέματα της υποβρύχιας έρευνας. Για το λόγο αυτό η διοίκηση του Ι.ΕΝ.Α.Ε. έχει θέσει ως προτεραιότητα την τακτική κυκλοφορία του περιοδικού.

ΕΝΑΛΙΑ: Περιοδική Έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών
Εκδότης: Γιάννης Βήχος
Σύνταξη: Μυρτώ Μιχάλη, Χριστίνα Μαραμπέα
Συμβουλευτική Επιτροπή: Χρήστος Σ. Αγουρίδης, Χαράλαμπος Κριτζάς, Γιάννος Γ. Λώλος, Ηλίας Σπονδύλης
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Citronio
Ιδρυτές: Γιάννης Βήχος και Νίκος Τσούχλος (1930-2002)
ISSN: 1106-5834
Διεύθυνση: Ι.ΕΝ.Α.Ε., Σαριπόλου 9, Αθήνα 106 82,
e-mail: ienae@otenet.gr, enalia.journal@gmail.com

Τόμος 1. Τεύχος Α΄.
Φεβρουάριος 1989

Τόμος 1. Τεύχος Β΄.
Οκτώβριος 1989

Τόμος 1. Τεύχος Γ΄/Δ΄.
Δεκέμβριος 1989

Annual 1989. Volume I,
1990

Τόμος II. Τεύχη 1/2,
1990

Τόμος II. Τεύχη 3/4,
1990

Annual 1990. Volume ΙΙ,
1992

Τόμος III. Τεύχη 1/2,
1991

Τόμος III. Τεύχη 3/4,
1991

Annual 1991. Volume ΙΙI,
1995

Τόμος IV. Τεύχη 1/2,
1992

Τόμος IV. Τεύχη 3/4,
1992, έκδ. 1996

Annual 1992. Volume ΙV,
1996

Τόμος V. Τεύχη 1/2,
1993, έκδ. 1998

Τόμος V. Τεύχη 3/4,
1993, έκδ. 1999

Annual. Volume V,
2000-2001

Τόμος VI,
2002

Τόμος VII,
2003

Τόμος VIIΙ,
2004

Τόμος IX
2005-2006, έκδ. 2008

Τόμος X
2007, έκδ. 2008

Τόμος ΧΙ,
2012

Τόμος ΧΙΙ,
2017

Τόμος ΧΙΙΙ,
2018

Skip to content