Αρχικη

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (1973 - 2022)

Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1973 και είναι αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός οργανισμός.

Σκοπός του Ι.ΕΝ.Α.Ε. είναι η οργάνωση και προώθηση της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα, ώστε να συμπαρασταθεί και να συνδράμει στο δύσκολο έργο που επιτελεί η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Από το 1973 ως το 1976, οπότε ιδρύθηκε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Ι.ΕΝ.Α.Ε., ήταν επίσημος σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού στα θέματα υποβρύχιας αρχαιολογίας.

Το Ινστιτούτο, στα 49 χρόνια δράσης του, έχει ενεργοποιήσει σημαντικότατους φορείς χορηγίας, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διαχειριστεί επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, κρατικούς φορείς, ιδιωτικά κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή έχει την δυνατότητα να επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο, οργανωτική επάρκεια, υψηλή συμμετοχή εθελοντών, αλλά και την ευαισθησία να αποδίδει στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα των προσπαθειών του…

Εκτός των 500 περίπου τακτικών μελών του Ινστιτούτου στην Ελλάδα, συμμετέχουν ως αντεπιστέλλοντα μέλη, κορυφαίοι ξένοι επιστήμονες και ερευνητές στο χώρο της υποβρύχιας και ναυτικής αρχαιολογίας. Το Ι.ΕΝ.Α.Ε., υπήρξε κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης πανεπιστημιακής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, το μοναδικό στη χώρα μας “φυτώριο” νέων επιστημόνων του εξειδικευμένου αυτού πεδίου έρευνας. Μέσα από τις έρευνές του, αλλά και χάρη στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα συνέδρια που έχει οργανώσει, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από εκατόν πενήντα (150) νέοι αρχαιολόγοι, επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και τεχνικοί σε θέματα Υποβρύχιας και Ναυτικής Αρχαιολογίας.

ΕΝΑΛΙΑ

Το περιοδικό ΕΝΑΛΙΑ ιδρύθηκε το 1988 από τους Νίκο Τσούχλο και Γιάννη Βήχο. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε σε λιγοστά αντίτυπα, με τη μορφή ολιγοσέλιδου ενημερωτικού δελτίου, τον Δεκέμβριο του 1987. Ο πρώτος τόμος της περιοδικής έκδοσης κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1989. Είναι το μοναδικό εξειδικευμένο περιοδικό για την υποβρύχια και ναυτική αρχαιολογία που εκδίδεται στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο.
Από το 2002 το περιοδικό ΕΝΑΛΙΑ κυκλοφορεί στη νέα του μορφή.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Skip to content