Χορηγίες και Δωρεές

Με σεβασμό στον ενάλιο πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, στα 49 χρόνια της δράσης του έχει ενεργοποιήσει σημαντικότατους φορείς χορηγίας. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή έχει τη δυνατότητα να επιδείξει αξιόλογο επιστημονικό έργο, οργανωτικές ικανότητες, υψηλή συμμετοχή εθελοντών, αλλά και την ευαισθησία να επικοινωνεί στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα των προσπαθειών του.

Η δράση του Ι.ΕΝ.Α.Ε. βασίζεται κυρίως σε εθελοντική εργασία, ενώ ο προϋπολογισμός του στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες και δωρεές, σε έκτακτες κρατικές ενισχύσεις και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από:

  • Φυσικά πρόσωπα με υψηλό βαθμό ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης.
  • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή οργανισμούς, ιδρύματα και εταιρείες όλων των κλάδων και μεγεθών.
  • Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Πολεμικό Ναυτικό κ.λπ.
  • Διαχειριστικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας.

Τα χρηματικά ποσά από τις Χορηγίες και Δωρεές καλύπτουν τα ποικίλα έξοδα των υποβρυχίων ερευνών του Ι.ΕΝ.Α.Ε. στο πεδίο, συμβάλουν στην διατήρηση και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του, στην καταγραφή, μελέτη και συντήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων που εντοπίζει και ερευνά, στην οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, στην υποστήριξη του εκδοτικού του έργου, στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και ψηφιοποίησης του αρχείου, καθώς και στην κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των βασικών υποδομών του.

PHOTO GALLERY
Ανασκαφή. Μόδι 2013
Ανέλκυση ευρημάτων. Μόδι
Εργασίες Συντήρησης των ευρημάτων μετά την ανέλκυση. Μόδι
Μυκηναϊκός Πίθαμφορέας. Μόδι
Τοπογραφική τεκμηρίωση της θέσης του ναυαγίου. Μόδι
Υποβρύχια βιντεοσκόπηση εργασιών
Υποβρύχιες εργασίες. Μόδι 2013 (2)
Υποβρύχιες Εργασίες. Μόδι

© I.EN.A.E.
Φωτογραφίες: Β. Μεντόγιαννης, Α. Αγάθος, Ν. Γκόλφης