Συνεργασίες

Συμπλεύσεις

Το Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) διοργάνωσαν τριήμερη επιστημονική εκδήλωση στις 4-6 Μαρτίου 2016 με τίτλο “ΣΥΜΠΛΕΥΣΕΙΣ. Η απαρχή μιας τριμερούς συνεργασίας”.
Η σημαντική αυτή εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας τριών φορέων με κοινό στόχο την προώθηση της Ενάλιας Αρχαιολογίας. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της βασικής έρευνας σε πανεπιστημιακό πλαίσιο και στην διάχυση της νέας γνώσης στην εκπαιδευτική πράξη.

Στο πλαίσιο των “Συμπλεύσεων”, πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαιδευτική εκδρομή στον Πόρο και στο Μόδι Τροιζηνίας, στις 7-9 Οκτωβρίου 2016. Οι συμμετέχοντες φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα πλήρως εξοπλισμένο ερευνητικό καταδυτικό σκάφος και να εξοικειωθούν με την λειτουργία της οργανολογίας και του ειδικού εξοπλισμού σε πραγματικές συνθήκες εν πλω. Παρακολούθησαν την υποβρύχια ανασκαφική έρευνα ενός Μυκηναϊκού ναυαγίου και συμμετείχαν, υπό την καθοδήγηση ειδικών, στη διαδικασία διαχείρισης του ανελκυόμενου αρχαιολογικού φορτίου. Συνομίλησαν με τους άλλους ειδικούς συνεργάτες της υποβρύχιας έρευνας, όχι αποκλειστικά αρχαιολόγους, οι οποίοι εν πλώ εδίδαξαν στους φοιτητές το αντικείμενο της εργασίας τους.

Ειδικοί επιστήμονες και φοιτητές αναρριχήθηκαν στη βραχονησίδα του Μοδίου, στο υποθαλάσσιο πρανές της οποίας βρίσκεται το ναυάγιο σε βάθος -25 έως -40 μ. Οι φοιτητές διδάχθηκαν επί τόπου, οδεύοντας στα εκτεταμένα κατάλοιπα των προϊστορικών χρόνων και της Παλαιοχριστιανικής περιόδου, μυήθηκαν στην “Αρχαιολογία των Βραχονησίδων”, στα είδη και στην διακίνηση των πετρωμάτων, μέσα από απτά παραδείγματα, ορατά στο πεδίο. Τέλος, έγινε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου, όπου εκτίθενται ευρήματα από την περιοχή της Τροιζήνος, χρονολογούμενα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και εξής, περιλαμβανομένης της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου.

Την επιστημονική ευθύνη της ειδικής εκπαιδευτικής εκδρομής είχαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ο Καθηγητής Γιάννος Λώλος και η Δρ. Χριστίνα Μαραμπέα (Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Σαλαμίνος), από το Ι.ΕΝ.Α.Ε. ο Χρήστος Αγουρίδης, Γενικός Γραμματέας του Ι.ΕΝ.Α.Ε. και Διευθυντής της ανασκαφής του ναυαγίου στο Μόδι, και η Μυρτώ Μιχάλη, Ειδική Γραμματέας του Ι.ΕΝ.Α.Ε. και Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ανασκαφής του ναυαγίου στο Μόδι, καθώς και η Ευγενία Γιαννούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 Πηγή:
“Συμπλεύσεις” 2018: Ενάλια ΧΙΙΙ, 4.
Γιαννούλη, Ε. 2018: “Εκπαιδευτική εκδρομή στον Πόρο και στο Μόδι Τροιζηνίας”, Ενάλια ΧΙΙΙ, 6-7.

Η αφίσα

Το πρόγραμμα

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ – Ι.ΕΝ.ΑΕ.

logo

Σκοπός του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας – ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ και του Ι.ΕΝ.Α.Ε. είναι η υλοποίηση συνεργασίας σε τομείς που αφορούν το παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον, και ειδικότερα αυτό που παρουσιάζει ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως η προστασία, προβολή και ορθολογική χρήση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του, η ανάπτυξη και διεύρυνση οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτό, η ασφάλεια και η διευκόλυνση της προσβασιμότητας και χρήσης του, η υποστήριξη της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας στο χώρο αυτό, λαμβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών και αντιστοίχων προγραμματικών/κανονιστικών δεσμεύσεων σχετικά με τα ζητήματα τοπικής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας.
Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. θα επέχει θέση επιστημονικού συμβούλου του ΕΟΕΣ για τα θέματα αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο δράσεων και ενεργειών που αναλαμβάνει ο ΕΟΕΣ, τα οποία αφορούν σε ζητήματα του ενάλιου πολιτισμού.

Αμφικτυονία

Skip to content