Νέα

Επετειακό Ρολόι Ι.ΕΝ.Α.Ε.

Κυκλοφόρησε το νέο επετειακό ρολόι του Ι.ΕΝ.Α.Ε., με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων λειτουργίας του, σε 50 συλλεκτικά αντίτυπα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρό μας, κ. Γιάννη Βήχο, για την πρωτοβουλία και την εταιρεία Vostok Europe για την εκτέλεση της παραγωγής.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το ρολόι από τα γραφεία του Ι.ΕΝ.Α.Ε. (Σαριπόλου 9, 10682 Αθήνα/τηλ. 210 8259668) ή από την εταιρεία V-Watches (Εθν. Αντιστάσεως 103, 15451 Ν. Ψυχικό/τηλ. 210 6753701), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη των δράσεων του φορέα.

HIMA FINAL copy 2

u-ArchaeoRoV

Ανάπτυξη και Πιλοτική Δοκιμή του u-ArchaeoRoV

Development and Pilot Testing of u-ArchaeoRoV

Δελτίο Τύπου u-ArchaeoRoV

Επιτυχημένη ολοκλήρωση της πιλοτικής δοκιμής του υποβρυχίου ROV “ΥΔΡΙΑ”
στη νησίδα Μόδι του Αργοσαρωνικού, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου u-ArchaeoRoV
espa-1024x219

Στις 3 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου u-ArchaeoRoV, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιλοτική εφαρμογή του υποβρυχίου ROV με το όνομα ”ΥΔΡΙΑ”.

Το ROV ”ΥΔΡΙΑ” απέδειξε ότι, διαθέτοντας στερεοσκοπικές κάμερες, δύναται να φωτογραφίζει την υπό διερεύνηση περιοχή στην οποία διεξάγεται υποβρύχια ανασκαφή, ενώ επιχειρεί ημι-αυτόνομα, καθώς και να δημιουργεί τρισδιάστατο μοντέλο του βυθού και των ευρημάτων. Επιπρόσθετα, συνέβαλε επιτυχώς στην υποβρύχια αναγνωριστική επισκόπηση του πυθμένα (survey), αναγνωρίζοντας και επισημαίνοντας, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δυνητικούς στόχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως κεραμεικά αγγεία και λίθινες άγκυρες των οποίων την ακριβή και γεωαναφερμένη θέση δύναται να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο.
Για την επιτυχή έκβαση των πιλοτικών δοκιμών του ROV “ΥΔΡΙΑ”, θεωρείται πολύ σημαντική η επίτευξη του στόχου να λαμβάνει σειρά επάλληλων φωτογραφιών για τη δημιουργία φωτογραμμετρικού χάρτη και να αποδίδει στον/στην αρχαιολόγο υλικό υψηλής ανάλυσης για την φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύπτονται κατά χώραν (in situ), τοποθετώντας ψηφιακά την ένδειξη του βορρά και της κλίμακας (για τον προσανατολισμό και το μέγεθος των αντικειμένων αντίστοιχα, τη στιγμή εντοπισμού τους).

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και σε άλλα επιμέρους πλεονεκτήματα του ROV “ΥΔΡΙΑ”, που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, το μικρό του μέγεθος και βάρος, το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο στην καθέλκυση και ανέλκυσή του από το σκάφος υποστήριξης, και ο χειρισμός του απαιτεί μόλις δύο άτομα. Διαθέτει ρομποτικό βραχίονα με απτικό αισθητήρα δύναμης/ροπής με δυνατότητα τηλεχειρισμού και εκτέλεσης αυτόματων λειτουργιών. Έχει τη δυνατότητα να πιάσει και να μεταφέρει αντικείμενα, όπως επίσης και να χειριστεί το ακροφύσιο του αναρροφητήρα (airlift) για την απομάκρυνση ιζήματος κατά την ανασκαφή. Τέλος, διαθέτει στεγανή θήκη για κινητό τηλέφωνο, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία του δύτη με τον χειριστή επιφανείας, μέσω ειδικά ανεπτυγμένης, για τον σκοπό αυτό, εφαρμογής ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων.

Οι δοκιμές του συστήματος u-ArchaeoRoV, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στον Αργοσαρωνικό Κόλπο, η οποία διεξάγεται από το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.). Συγκεκριμένα, στη βραχονησίδα Μόδι, νοτιοανατολικά του Πόρου, ανασκάπτεται από το 2009 το Μυκηναϊκό ναυάγιο της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β-Γ περιόδου (13ος/12ος αι. π.Χ.). Το φορτίο του εμπορικού πλοίου ναυάγησε σε μία από τις κρισιμότερες, για την Αιγαιακή προϊστορία, περιόδους και αποτελείται κυρίως από κεραμεικά αγγεία μεταφοράς προϊόντων.

Η συμβολή του ROV ”ΥΔΡΙΑ” στην υποβρύχια έρευνα πεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτρέπει τη διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, του επιστήμονα-δύτη με την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα, η οποία παρακολουθεί τις υποβρύχιες εργασίες μέσω οθόνης, και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο δύτης/τρια έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο υποβρυχίως και δύναται να ανταλλάξει γραπτά μηνύματα. Τα παραπάνω συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επιστημονικής κατάδυσης και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εργασίας των αυτοδυτών στον βυθό.

Το ερευνητικό έργο u-ArchaeoROV ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2023.

Το έργο u-ArchaeoRoV διενεργείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου και την εταιρεία Planet Blue.

skopelos_dive_center
Copyright IENAE Φωτογραφίες: Σπύρος Παππάς
Copyright IENAE Φωτογραφίες: Σπύρος Παππάς
Copyright IENAE Φωτογραφίες: Σπύρος Παππάς
Copyright IENAE Φωτογραφίες: Σπύρος Παππάς
Copyright IENAE Φωτογραφίες: Σπύρος Παππάς
Copyright IENAE Φωτογραφίες: Σπύρος Παππάς

BCThubs

Το Έργο με τίτλο “Blue Culture Technology Excellence Hubs in EU Widening Member States”, με το ακρωνύμιο BCThubs, με κωδικό 101087146, υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01” της Δράσης “HORIZON-CSA”. Το έργο BCThubs χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία European Research Executive AgencyREA/C/03 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαρκέσει 48 μήνες, από 01/01/2023 έως 30/12/2026.

u-ArchaeoRoV

Το Έργο με τίτλο “Δημιουργία Καινοτόμου Εξειδικευμένου ROV με Απτικούς Ρομποτικούς Βραχίονες για Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα”, με το ακρωνύμιο uarchaeoROV, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03656, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Β΄ Κύκλος”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΑνΕΚ) “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, ΕΣΠΑ 2014-2020, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).  Το Έργo uarchaeoROV θα διαρκέσει 26 μήνες, από 01/10/2021 έως 30/11/2023.

Skip to content