Μέλη Ι.ΕΝ.Α.Ε.

Τα μέλη του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του αείμνηστου οραματιστή της ενάλιας αρχαιολογίας στην Ελλάδα Νίκου Τσούχλου, σε συνεννόηση και ομογνωμία με τον ερευνητή Peter Throckmorton και τους αρχαιολόγους Χαράλαμπο Κριτζά και Γεώργιο Παπαθανασόπουλο. Από το 1973, έτος ιδρύσεως του Ι.ΕΝ.Α.Ε., έχουν εγγραφεί στο μητρώο του φορέα περί τα 500 μέλη. Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη, γίνονται όλοι όσοι μπορούν να προωθήσουν ενεργά τους σκοπούς του Ινστιτούτου. Για να εγγραφεί κάποιος σαν τακτικό μέλος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που να συνοδεύεται από σύμφωνη πρόταση τριών τακτικών μελών του Ινστιτούτου. Στην αίτησή του οφείλει να δηλώνει ότι αποδέχεται το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Ινστιτούτου. Τα ενεργά τακτικά μέλη του Ινστιτούτου θα πρέπει να μην οφείλουν τη συνδρομή τους αδικαιολόγητα για μια διετία.

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Ινστιτούτο ή συμβάλλουν εξαιρετικά στην πραγμάτωση των σκοπών του. Όσοι διατέλεσαν Πρόεδροι του Ινστιτούτου και πρόσφεραν σε αυτό εξαιρετικές υπηρεσίες, μπορούν να ανακηρυχθούν Επίτιμοι Πρόεδροι του Ινστιτούτου.

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορεί να γίνουν όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση δύο Συμβούλων και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εγγραφή των παραπάνω μελών γίνεται μετά την έγγραφη αποδοχή της εκλογής τους. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν καταβάλλουν δικαιώματα εγγραφής ούτε ετήσια συνδρομή.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Για την εγγραφή σας σαν τακτικό μέλος οφείλετε να υποβάλετε σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να συνοδεύεται από σύμφωνη πρόταση τριών τακτικών μελών του Ινστιτούτου. Στην αίτησή σας οφείλετε να δηλώνετε ότι αποδέχεστε το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Ινστιτούτου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ienae@otenet.gr

Με την έγκριση του αιτήματός σας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΕΝ.Α.Ε., η εγγραφή σας στο Μητρώο Μελών του Ι.ΕΝ.Α.Ε. γίνεται με την τακτοποίηση των ποσών της εφάπαξ εγγραφής (20€) και της συνδρομής σας για το τρέχον έτος (30€), με κατευθείαν κατάθεση του ποσού στα γραφεία μας, στη διεύθυνση Σαριπόλου 9, Αθήνα 106 82 ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.ΕΝ.Α.Ε.

Αίτηση Εγγραφής Τακτικού Μέλους Ι.ΕΝ.Α.Ε