Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ιούνιος 2022-2026

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιούνιος 2022-2026

Πρόεδρος: Γιάννης Βήχος

Διδάκτωρ Ναυτικής Αρχαιολογίας

Managing Director at Vostok-Europe Greece

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σ. Αγουρίδης

Καταδυόμενος Αρχαιολόγος (Μ.Α.)

Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας (ΥΠ.ΠΟ.Α)

Γενική Γραμματέας: Μυρτώ Μιχάλη

Ενάλια Αρχαιολόγος (Μ.Α.)

Ειδική Γραμματέας: Χρυσάνθη Παπαδοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ενάλια Αρχαιολόγος (M.Sc.)

Ταμίας: Ειρήνη Χρυσοχέρη

Διδάκτωρ Οπτικής Ανθρωπολογίας

Ενάλια Αρχαιολόγος (Μ.Α.)

Σύμβουλος: Γιάννος Γ. Λώλος

Ομότιμος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμβουλος: Γιώργος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής Περιβαλλοντικής και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας

του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Κοσμήτωρ της Σχολής Θετικών Επιστημών

Μέλος: Χαράλαμπος Κριτζάς

Επίτιμος Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου (ΥΠ.ΠΟ.Α)

Μέλος: Χαράλαμπος Πέννας

Επίτιμος Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΥΠ.ΠΟ.Α)

Μέλος: Ηλίας Σπονδύλης

Καταδυόμενος Αρχαιολόγος

Επίτιμος Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου της

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΥΠ.ΠΟ.Α)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1973-2022

1973-1978: Γεώργιος Παπαθανασόπουλος

1979-1982: Παύλος Αβραμέας

1983: Χαράλαμπος Πέννας

1983-1984: Χάρης Τζάλας

1985-2000: Νίκος Τσούχλος

2000-2022: Γιάννος Γ. Λώλος

Skip to content